Lokální pobočka společnosti Computer (C)

Složení výboru Computer Chapter pro rok 2009

  • doc. Jan Janeček, FEL ČVUT - předseda
  • prof. Ondřej Novák, TU Liberec - místopředseda
  • doc. Karel Ježek, ZČU Plzeň
  • prof. Jiří Šafařík, ZČU Plzeň