Lokální pobočka společnosti Engineering in Medicine and Biology (EMB)

Složení výboru EMB Chapter pro rok 2014

  • Ing. Elena Cocherová, PhD., ÚEF FEI STU Bratislava - předsedkyně
  • Ing. Ladislav Doležal, CSc., UP LF Olomouc
  • prof. Jiří Jan, VUT FEKT Brno
  • RNDr. Lucie Kubinová, CSc., FU AV ČR Praha
  • doc. Milan Tyšler, UM SAV Bratislava
  • prof. Jan Vrba, ČVUT FEL Praha