Lokální pobočka společnosti Engineering in Medicine and Biology (EMB)

Složení výboru EMB Chapter pro rok 2009

  • prof. Jan Vrba, ČVUT FEL Praha - předseda
  • prof. Jiří Jan, VUT FEKT Brno
  • RNDr. Lucie Kubinová, FU AV ČR Praha
  • Ing. Ladislav Doležal, UP LF Olomouc
  • doc. Milan Tyšler, UM SAV Bratislava