Informace k hlasování o stanovách Československé sekce IEEE

Hlasování bylo vyhlášeno 19.10.2015 a bylo uzavřeno 19.12.2015. Ve všech třech otázkách bylo dosaženo nutné dvoutřetinové hranice počtu hlasujících pro. Počet hlasujících proti byl:

  • v případě změny názvu 1 hlas,
  • v případě zavedení elektronického hlasování 3 hlasy,
  • v případě snížení kvóra na polovinu členů 5 hlasů.

Všem hlasujícím děkujeme. V roce 2016 proběhne celkové revize textu formou návrhu, ke kterému se budou moci vyslovit všichni členové, a o kterém se pak bude hlasovat.

Hlasovací lístek naleznete zde. Původní stanovy z roku 1992 naleznete zde.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

1. Proč zůstává v textu ČSFR?

Odpověď: Text stanov vyžaduje aktualizaci v mnohem širším rozsahu. Musí odpovídat požadavkům nového občanského zákoníku (NOZ) a také zvyklostem v IEEE. To bude vyžadovat širší diskuzi, tedy více času. Letos (rok 2015) zákon vyžaduje alespoň přizpůsobení názvu, s čímž jsme spojili návrh na zjednodušení hlasování o změnách.

2. Co se stane, pokud bude hlasování neúspěšné?

Odpověď: V případě neúspěšného hlasování o změně názvu bude Sekce vyzvána soudem k přizpůsobení názvu její právní podobě (spolku). Pokud ani v náhradním termínu nedojde k nápravě, podá soud návrh na zrušení Sekce. Pokud nebude úspěšné hlasování o otázce číslo 2, budeme nuceni opět rozesílat a vyhodnocovat přes 600 dopisů s hlasovacími lístky. Neúspěšné hlasování o otázce č. 3 možná znemožní jakoukoliv úpravu stanov.

3. Proč je existence Sekce důležitá?

Odpověď: Sekce za téměř čtvrtstoletí své existence uspořádala či podpořila mnoho konferencí, seminářů a setkání- stačí prolistovat si několik čísel Zpravodaje. Její logo naleznete na mnoha sbornících. Oceňuje studenty na soutěžích a pořádá studentské workshopy. Podpořila výjezdy mnoha mladých odborníků na konference. Lidé zapojení jako dobrovolníci již vykonali jejím jménem mnoho práce. Spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi a s mnoha univerzitami. Snaží se také navázat kontakty s průmyslem. Bez právní subjektivity by mnohé z tohoto nebylo možné.

4. Komu a jak mám hlasovací lístek odevzdat?

Odpověď: V obálce je s hlasovacím lístkem a přetiskem původních stanov také odpovědní obálka. Na ní je předtištěna zpáteční adresa, takže stačí vyplněný lístek do obálky vložit a zalepit. V případě univerzit ČVUT v Praze, VUT v Brně, STU v Bratislavě a TU Žilina je adresátem odpovědi místní koordinátor. Mimo tyto univerzity je na ofrankované obálce předtištěna zpáteční adresa:
Československá sekce IEEE
Technická 2
166 27 Praha 6
Česká republika

5. Jak bude probíhat druhá etapa úprav stanov?

Odpověď: Očekáváme nejprve diskuzi v představenstvu. Pak bude text zveřejněn k připomínkování. Nakonec, po vytříbení názorů, proběhne hlasování.

6. Mohu se zapojit do přípravy nových stanov?

Odpověď: Ano! Nabídky si velmi vážíme. Stačí napsat předsedovi sekce či komukoliv z komise níže uvedené.

7. Kde se dozvím výsledky hlasování?

Odpověď: Zde po uzavření hlasování.

Hlasování řídí komise ve složení:

Prof. Jan Vrba (ČVUT v Praze), prof. Lubomír Brančík (VUT v Brně), prof. Peter Farkaš (STU v Bratislavě) a Ing. Jan Šístek (ČVUT v Praze).