Kontakt

Sekci lze kontaktovat:

 • poštou na adresu:
 • kancelář Čs. sekce IEEE
  k rukám pí. Mikšovské
  FEL ČVUT
  Technická 2
  166 27 Praha 6
  Česká republika
 • elektronicky na emailovou adresu předsedy - Ing. Matěj Pácha, Ph.D.: matej.pacha@ieee.org
 • telefonicky na čísle: 224 352 377
 • faxem na čísle: 224 311 081
 • prostřednictvím členů představenstva sekce
 • příjem Vašich dopisů potvrzujeme odpovědním lístkem - s výjimkou reklamních zásilek.