Pobočka společnosti Nuclear and Plasma Sciences (NPS)

Pobočka společnosti Nuclear and Plasma Sciences (NPS) při Československé sekci IEEE byla založena 17. 3. 2009. Základajícím předsedou byl jmenován Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. z Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Základajícím sekretářem pobočky byl jmenován Doc. Ing. Carlos Granja, PhD., ÚTEF ČVUT.

Představenstvo


V roce 2010 byly zahájeny vybrané semináře realizované pod záštitou pobočky v rámci odborných seminářů ÚTEF. Seminaře se konají v konferenčním mistnosti na pracovišti ÚTEF ČVUT, Albertov, Praha 2.

 • 4.4.2017: Tomáš Davídek, Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
  ATLAS measurement of the Higgs boson decay to tau-leptons
 • 7.3.2017: J.M. Engel, Fraunhofer Institute of Integrated Circuits (IIS)
  Introduction of the NCTS/LRM at the University of Würzburg
 • 28.2.2017: Michael Rijssenbeek, AFP Project Leader; Stony Brook University and CERN
  Forward Proton Detectors for the ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider
 • 21.2.2017: Piotr Homola, IFJ PAN Kraków
  Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: new research possibilities in astroparticle physics
 • 1.2.2017: Maksim Rezenov, Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Science, Košice, Slovakia
  One-pixel detector of airglow radiation, “AMON”
 • 10.1.2017: Tomáš Báča,
  Miniaturized X-ray telescope for VZLUSAT-1 nanosatellite with Timepix detector
 • 10.12.2014: Dr. Erik H.M. Heijne , CERN PH Department, IEAP CTU in Prague, Fellow of IEEE
  Integrated electronics chips pave the way for discovery in physics, and in particular for the Higgs boson
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 21.10.2014: Mgr. Mitja Majerle, Ph.D, Nuclear Physics Institute of the ASCR
  Fast neutron generators at NPI Rez
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 14.10.2014: Dr. Dmitry Krivenkov, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
  Relativistic Light Ion Experiments at Dubna Nuclotron: First Tests with Pixel Detectors Timepix
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 4.9.2014: Dr. Daniel Cartelli , TANDAR Laboratory, Buenos Aires, CNEA TANDAR Laboratory, Buenos Aires, CNEA
  High‐current Accelerators Constructed in Argentina for Neutron Production and Applications
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 12.8.2014: Dr. Bohumír Zaťko , Slovak University of Technology in Bratislava
  Fast Neutron Detection Using Semiconductor Schottky Detectors Based on Semi-insulating GaAs and 4H-SiC
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 22.7.2014: Dr. Alexander M. Rodin, Flerov Laboratiory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
  Multinucleon Transfer Reactions for Synthesis of Neutron-rich Isotopes with Z > 80
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 8.7.2014: Dr. Thomas Kruehler , European Southern Observatory
  Gamma Ray Bursts as cosmic tools
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 8.7.2014: Dr. Hendrik van Eerten , Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching
  Gamma-ray burst afterglows
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 1.4.2014: RNDr. Michael Solar, CSc., Institute of Experimental and Applied Physics, Czech Technical University in Prague
  Standardization in Nanotechnology in the Czech Republic and European Union
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 18.3.2014: Ing. Tomáš Zikmund , Central European Institute of Technology, Brno University of Technology
  Possibilities of X-ray Micro-tomography at CEITEC BUT
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 3.12.2013: Ing. František Krejčí, Institute of Experimental and Applied Physics, Czech Technical University in Prague
  X-ray Phase Contrast Imaging with Hybrid Semiconductor Pixel Detectors
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 26.11.2013: Dr. Andre Sopczak, Institute of Experimental and Applied Physics, Czech Technical University in Prague
  Luminosity Monitoring in ATLAS with MPX Detectors
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 12.11.2013: Prof. Hartmut F.-W. Sadrozinski, Santa Cruz Institute for Particle Physics SCIPP, University of California Santa Cruz, CA, U.S.A.
  Ultra-Fast Silicon Detectors
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 20.8.2013: Dr. Alexander M. Rodin, Flerov Laboratiory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
  Production of new neutron-rich radon isotopes in multinucleon transfer reactions
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 18.6.2013: Dr. Petr Alexa, Institute of Physics VSB-Technical University of Ostrava
  Compact Neutron Generators and Their Applications
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 4.6.2013: Prof. Paulo R. S. Gomes, Institute of Physics, Universidade Federal Fluminense (UFF) Rio de Janeiro, Brazil
  Reactions with radioactive and weakly bound nuclei at near barrier energies
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 28.5.2013: Dr. Alexander V. Podshibyakin, Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
  Software for data analysis of experimental results from MASHA+MEDIPIX setup
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 28.5.2013: Mgr. Rastislav Hodák, Ph.D., Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Praze
  Production of intense Beta beams at the ISOLDE facility
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 21.5.2013: Dr. Simon Procz, Freiburger Materialforschungszentrum, Germany
  Medipix3 CT with Si, CdTe and GaAs Sensors for Material Sciences
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 16.4.2013: Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc., Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
  Protonová terapie a radiologická fyzika
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 5.3.2013: Mgr. Robert Filgas, Ph.D.,Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze
  The PICASSO experiment: searching for dark matter
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 22.1.2013: Mgr. Filip Křížek, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR
  Selected highlights from the physics of ultra-relativistic heavy ion collisions
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 15.1.2013: Bernadette Hartmann, Universitätsklinikum Heidelberg, Germany, German Cancer Research Center
  Applications of the Timepix detector for ion beam therapy purposes
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 18.12.2012: Dr. Jochen Greiner, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik Garching
  Chasing Gamma-Ray Bursts from the Early Universe
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 11.12.2012: Mgr. Robert Filgas, Ph.D., ÚTEF ČVUT v Praze
  Testování fireball modelu gama záblesků detektorem GROND
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 4.12.2012: MSc. Daniel Georgiev, Ph.D., Ing. Pavel Fikar
  Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň
  Engineering on both sides of the cellular membrane
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 13.11.2012: Dr. Maksym Titov, CEA Saclay, France
  Trends and Perspectives in Gaseous Detectors: Linking MPGD Technology for Future Physics Projects,
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 9.11.2012: Doc. Ing. Zdenek Peroutka, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň
  Výkonová elektronika, projekty FEL, trendy
 • 9.11.2012: Ing. Pavel Prosr, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň
  Laboratoř strukturálních analýz
 • 9.11.2012: Doc. Ing. Martin Poupa, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň
  Programovatelné obvody, projekty FEL, trendy
 • 23.10.2012: Ing. Jiří Zajíček, ÚTEF ČVUT v Praze
  Systémy magnetické rezonance a jejich inovace
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 22.6.2012: Ing. Vladimír Pavlíček, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň
  Zpracování elektronických signálů
 • 22.6.2012: Ing. Zdeněk Kubík, Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň
  Diagnostika a testovaní elektronických systémů
 • 22.6.2012: Doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň
  Elektromagnetická kompatibilita ve fyzikálních experimentech
 • 29.5.2012: Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
  R&D monokrystalických scintilátorů: nové materiály, fyzikální problémy, aplikace
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 15.5.2012: Ing. Milan Cihlář, Scientific Project Officer, European Commission, Safety of Present Nuclear Reactors Unit
  Bezpečnost jaderných reaktorů
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 3.5.2012: Dr. Dmitry Krivenkov, Laboratory of High Energy Physics, JINR Dubna
  Peripheral dissociation of Relativistic C-9 Nuclei in Nuclear Track Emulsion
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 17.4.2012: Dr. Maurizio Conti, Senior Scientist, Siemens Molecular Imaging
  Knoxville, USA
  State of the art of Time-of-Flight PET
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 6.3.2012: Prof. Claudio Spitaleri, Dipartimento di Fisica ed Astronomia, Catania University
  INFN-Laboratori Nazionali del Sud, Catania, Italy
  The Trojan Horse Method in nuclear astrophysics
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 21.2.2012: Prof. Gi-Chol Cho, Ochanomizu University, Tokyo
  The MSSM confronts the precision electroweak data and the muon g-2
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 7.2.2012: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze
  Kvantová teorie systemů
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 31.1.2012: Dr. Robert Filgas, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Germany
  Testing the Gamma-ray Burst Fireball Scenario with GROND
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 6.12.2011: Kevin Loo, University of Wollongong, Australia
  BrachyView: An In-Body Imaging System for Prostate Brachytherapy
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 29.11.2011: Ing. Marie Davídková, Ph.D., Dept. of Radiation Dosimetry, Nuclear Physics Institute AS CR, Prague, Czech Republic
  Radiation Damage to Specific DNA-Protein Complexes
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 22.11.2011: Vitaly S. Pronskikh, Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, IL, USA
  TMU2E: Muon-Electron Conversion Experiment at Fermilab
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 11.10.2011: Yu. N. Kopatch, FLNP JINR Dubna
  Ternary and Quaternary Fission
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 11.10.2011: L. Krupa , FLNP JINR Dubna
  Fusion-Fission and Quasifission of Superheavy Systems in Heavy-Ion Induced Reactions
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 11.10.2011: A. M. Rodin, FLNP JINR Dubna
  Mass Spectrometer MASHA
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 4.10.2011: Ing. Emil Truhlík, DrSc., FLNP JINR Dubna
  Astrofyzikální neutrinové reakce a záchyt mionu v deuteriu
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 20.9.2011: RNDr. Mikulas Gintner, PhD., University of Žilina, ÚTEF ČVUT v Praze
  Top-BESS model and its phenomenology
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 3.5.2011: Dr. Erik Heijne, CERN, NIKHEF, ÚTEF ČVUT v Praze
  Microelectronics Technology for Integrated Semiconductor Pixel Detectors
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 26.4.2011: Ing. Jiří Hůlka, Státní ústav radiční ochrany
  25. výročí havárie v Černobylu a dopad na obyvatelstvo v ČR
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 15.3.2011: Mgr. Tomáš Baše, Ph.D. Ústav anorganické chemie AVČR, v.v.i. Řež u Prahy
  Modifikace zlatých a stříbrných povrchů karboranthiolovými deriváty, ladění fyzikálních vlastností pomocí opačně orientovaných dipólů
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 8.3.2011: Tapio Niinikoski CERN
  Nuclear spin polarized targets
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 3.3.2011: Valery Pugatche Head of the HEP Department, Kiev Institute for Nuclear Research, Ukraine
  TimePix - Metal Micro-detector for Low Energy Ions and Synchrotron Radiation
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 1.3.2011: Prof. Werner Meyer, Ruhr University, Bochum
  Deuterons - A Challenge for Polarized Solid Targets
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 24.2.2011: Elias Hamann, Institute for Synchrotron Radiation (ISS)/ANKA, Karlsruhe Institute of Technology
  Ongoing activities and recent results of Medipix research at ANKA Synchrotron and FMF
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 22.2.2011: Dr. Jongwook Kim, Sogang University and CQUeST
  History dependent random walk and option pricing
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 8.2.2011: Dr. Shinsuke Kawai, Sungkyunkwan University, South Korea
  On N-flation
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 25.1.2011: Dr. Pedro Neto de Faria, Instituto de Fisica-Universidade de São Paulo
  dospek
  Nuclear Physics with Rare Isotopes Beams (RIB) in the RIBRAS Facility
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 18.1.2011: Prof. Christopher Rose-Petruck, Department of Chemistry, Brown University, Providence
  Picosecond X-ray Spectroscopy and Phase Sensitive Imaging
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 11.1.2011: Lawrence Pinsky, University of Houston, USA,
  The Mystery of the New Solar Cycle
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 14.12.2010: Lubos Krupa, JINR Dubna, Russia,
  Synthesis of superheavy elements using the mass spectrometer MASHA
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 7.12.2010, Anatoly I. Blokhin, Nuclear Data Center of Russia, IPPE Obninsk, Russia,
  Nuclear Reaction Data Network for Nuclear Data Progress
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 25.11.2010: Bohumír Zaťko, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, Slovakia,
  Detektory ionizujúceho žiarenia na báze semiizolačného GaAs a ich využitie
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 23.11.2010: A. N. Fedorov and Yu. A. Plis, JINR Dubna, Russia,
  O rozptylu polarizovaných neutronů na polarizovaných nukleonech
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 16.11.2010: Yutaka Sakamura, KEK, Japan,
  Modulus stabilization in gauge-Higgs unification
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 9.11.2010: Jiri Kopecky, JUKO research Alkmaar, Netherlands,
  Nuclear Data in European Projects
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 26.10.2010: Eugene A. Strokovsky, JINR Dubna, Russia,
  Spin and structure of lightest nuclei: past and perspectives
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 14.9.2010: Cestmír Simane, Emeritní profesor ČVUT, Ústav jaderné fyziky AV ČR,
  Nemechanické síly mezického typu v základech kvantové mechaniky
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 29.6.2010: Gianluigi Casse, University of Liverpool,
  Charge multiplication in heavily irradiated silicon detectors. Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.
 • 2.6.2010: Sabine Reinhardt, LM Univerzita Mnichov
  Laser‐driven accelerated particle beams for radiation therapy: dosimetry and spatial dose distribution.
  Pozvanka s abstraktem v pdf souboru.