Představenstvo Československé sekce IEEE pro rok 2019

Funkce Jméno Pracoviště E-mail

Předseda

Ing. František Mach, Ph.D.

ZČU v Plzni

fmach@kte.zcu.cz

Místopředseda / Profesní aktivity

Ing. Matěj Pácha, Ph.D.

ŽU EF Žilina

matej.pacha@ieee.org

Pokladník

Ing. Jan Šístek, Ph.D.

ČVUT FEL Praha

sistekj@fel.cvut.cz

Tajemník

doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

VUT FEKT Brno

fryza@feec.vutbr.cz

Vzdělávací aktivity

prof. Ing. Jan Vrba, CSc.

ČVUT FEL Praha

vrba@fel.cvut.cz

Rozvoj členské základny

Ing. Elena Cocherová, Ph.D.

STU Bratislava

elena.cocherova@stuba.sk

Chod sekce

Ing. Roman Mego

ModemTec

roman.mego@ieee.org

Studentské aktivity

Mgr. Aslihan Kartci

VUT FEKT Brno

kartci@feec.vutbr.cz

Studentské aktivity

prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D.

VUT FEKT Brno

marsaler@feec.vutbr.cz

doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D.

VUT FEKT Brno

herencsn@feec.vutbr.cz

Ing. Miroslav Cupal

VUT FEKT Brno

xcupal02@stud.feec.vutbr.cz

Odborné skupiny

Funkce Jméno Pracoviště E-mail

Předseda odborné skupiny Computer Society (CS)

doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.

ČVUT FIT Praha

fiserp@fit.cvut.cz

Předseda odborné skupiny Computational Intelligence Society (CIS)

Dr. Ing. Ján Vaščák

TU Košice

jan.vascak@tuke.sk

Předseda odborné skupiny Control Systems (CSS)

Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.

ČVUT FEL Praha

hurak@fel.cvut.cz

Předseda odborné skupiny Engineering in Medicine and Biology (EMBS)

Ing. Michal Cifra, Ph.D.

AV ČR

cifra@ufe.cz

Předseda odborné skupiny Nuclear and Plasma Sciences (NPSS)

Dr. André Sopczak

ČVUT UTEF Praha

andre.sopczak@cern.ch

Předseda odborné skupiny Power and Energy (PES)

doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.

ČVUT FEL Praha

zdenek.muller@fel.cvut.cz

Předsedkyně odborné skupiny Reliability (RS)

prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

ŽU EF Žilina

elena.zaitseva@fri.uniza.sk

Předseda odborné skupiny MTT/AP/ED/EMC

Ing. Vadim Závodný, Ph.D.

firma ELDIS

zavodny@eldis.cz

Předseda odborné skupiny IAS/IES

prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D.

ČVUT FEL Praha

magadusan555@gmail.com

Předseda odborné skupiny CAS/COM/SP

doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D.

VUT FEKT Brno

herencsn@ieee.org