Zasloužilí členové

Seznam některých členů CS sekce IEEE

Life Fellow

Jméno Email
Vladimír Kučera vladimir.kucera@cvut.cz

Fellow

Jméno E-mail
Věnceslav Kroupa kroupa@ure.cas.cz
Igor Vajda vajda@utia.cas.cz

Life Senior

Jméno E-mail
Herman Mann mann@vc.cvut.cz

Life Member

Jméno E-mail
Jiří Gregor gregorj@math.feld.cvut.cz
Václav Polívka pol@paru.cas.cz
Tibor Vaško tvasko@quick.cz

Senior Member

Jméno E-mail
Maria Bieliková bielik@fiit.stuba.sk
Sergej Čelikovský celikovs@utia.cas.cz
Jiří Čtyřoký ctyroky@ure.cas.cz
Jan Flusser flusser@utia.cas.cz
Tatiana Guy guy@utia.cas.cz
Michal Haindl haindl@utia.cas.cz
Václav Havlíček havlicek@feld.cvut.cz
Pavel Hazdra hazdra@fel.cvut.cz
Karel Hoffmann hoffmann@fel.cvut.cz
Jiří Homola homola@ure.cas.cz
Pavel Horák pavel.horak@ieee.org
Miroslav Chomát chomat@iee.cas.cz
Miroslav Kasal kasal@feec.vutbr.cz
Peter Kováčik kovacikp@ieee.org
Eduard Krajník krajnik@math.feld.cvut.cz
Václav Kvičera kvicera@testcom.cz
Jan Macháč machac@fel.cvut.cz
Miloš Mazánek mazanekm@feld.cvut.cz
Pavol Návrat navrat@fiit.stuba.sk
Zdeněk Nováček novacek@feec.vutbr.cz
Pavel Pechač pechac@fel.cvut.cz
Vlasta Radová radova@kky.zcu.cz
Zbyněk Raida raida@feec.vutbr.cz
Michal Ružinský ruzinskm@elf.stuba.sk
Vladimír Schejbal vladimir.schejbal@upce.cz
Zdeněk Smékal smekal@feec.vutbr.cz
Michael Šebek m.sebek@c-a-k.cz
Zbyněk Škvor z.skvor@ieee.org
Petr Tichavský tichavsk@utia.cas.cz
Jan Turán jan.turan@tuke.sk
Jan Uhlíř uhlir@feld.cvut.cz
Jan Vobecký vobecky@fel.cvut.cz
Zdeněk Vostracký zdenekv@rek.zcu.cz
Iveta Zolotová iveta.zolotova@tuke.sk

Vážení přátelé - členové IEEE,

většina z nás, jež jsme součástí Česko-Slovenské sekce, máme status člena "Member". Nicméně, mnozí z nás splňují veškeré podmínky k tomu, aby svůj status povýšili na "Senior Member". A protože síla sekce závisí mimo jiné i na statutu členství jednotlivých členů, chtěli bychom vás požádat o krátké zamyšlení nad tím, zda nenazrála doba ke zhodnocení vašeho členství. Pokud si odpovíte kladně, vykonejte prosím následující kroky. V příloze senior-member.doc naleznete podmínky, které by měl Senior Member splňovat. Na konci dokumentu je uvedeno pět ilustrativních příkladů, kdy je členovi přiznán status Senior Member. V příloze sm-application.doc naleznete wordovský formulář se žádostí o udělení statutu Senior Member. Stejný formulář můžete vyplnit online na http://www.ieee.org/organizations/rab/md/smelev.htm. Vaši žádost o status Senior Member musejí podpořit nejméně tři stávající Senior Members. Jména a členská čísla těchto tří "Kmotrů" je třeba uvést do Vaši žádosti. Kmotři musejí vyplnit formulář sm-reference.doc nebo který je možno vyplnit online na http://www.ieee.org/organizations/rab/md/smref.htm. V případě, že vy sami neznáte žádného Senior Member ve svém okolí, obraťte se prosím na předsedu ČS sekce (vobecky@fel.cvut.cz), který kontaktuje tři Senior Members a spojí vás s nimi. Pokud jsou žádost a reference vyplněny v přiložených dokumentech, je nejlépe odeslat je faxem na číslo, uvedené ve formulářích. Pokud jsou žádost a reference vyplněny online, je na stránce http://www.ieee.org/organizations/rab/md/smappstatus.html zveřejněno vaše jméno a údaj, kolik referencí musí být ještě posláno (kolik jich ještě chybí). Žádost a reference by měly být odeslány do 10 dnů před zasedáním The Admission & Advancement (A&A) Committee, která o udělení statutu Senior Member rozhoduje. Data zasedání jsou zveřejněna na http://www.ieee.org/organizations/rab/md/aa_meetings.html. Další informace jsou k dispozici na http://www.ieee.org/organizations/rab/md/smprogram.html. A na co se jako "Starý člen" můžete těšit? Internetové stránky IEEE slibují následující:
  • The professional recognition of your peers for technical and professional excellence.
  • An attractive fine wood and bronze engraved Senior Member plaque to proudly display.
  • Up to $25.00 gift certificate toward one new Society membership.
  • A letter of commendation to your employer on the achievement of Senior member grade (upon the request of the newly elected Senior Member.)
  • Announcement of elevation in Section/Society and/or local newsletters, newspapers and notices.
  • Eligibility to hold executive IEEE volunteer positions.
  • Can serve as Reference for Senior Member applicants.
  • Invited to be on the panel to review Senior Member applications.
Věříme, že si popsané atraktivní výhody a dary nenecháte ujít a že ještě dnes požádáte o "staré členství". Hodně štěstí přeje Jan Vobecký