Soutěž bakalářských a diplomových prací

z oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, antén a šíření, mikroelektroniky a elektromagnetické kompatibility 2023

Přihlášené diplomové práce:Ke stažení:
Bc. Josef Dubas (Akadémia ozbrojených sil gen. Milana Rastislava Štefánika se sídlom v Liptovskom Mikuláši, Katedra elektroniky)Generovani signálov pomocou obvodu s priamou digitálnou syntézou frekvencie

Přihlášené bakalářské práce:Ke stažení:
Patrik Böhm (ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole)Mikrovlnný dělič z vlnovodu integrovaného v substrátu
Matěj Trnka (ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření)Systém pro akustickou detekci a lokalizaci založený na dvou mikrofonech
Roman Tyurin (ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole)Horn antenna enhanced by 3D printed dielectric rod
Luboš Vidiečan (Akadémia ozbrojených sil gen. Milana Rastislava Štefánika se sídlom v Liptovskom Mikuláši, Katedra elektroniky)Automatické meranie veličín VACH unipolárnych tranzistorov s využitím mikroprocesora

Pravidla soutěže
Diplomová nebo bakalářská práce musí být úspěšně obhájena v akademickém roce 2022/2023 na libovolné české nebo slovenské univerzitě.
Práce (její textová část) musí být přihlášena nejpozději do 14. září 2023, a to formou jejího zaslání e-mailem na adresu p.hazdra@ieee.org ve formátu PDF a musí obsahovat kompletní zadání. Práci může do soutěže přihlásit pouze její autor, tj. student.
Přihlášené práce budou poté zveřejněny na internetových stránkách společnosti MTT/AP/ED/EMC, Československé sekce IEEE, https://www.ieee.cz/ . Členové společnosti MTT/AP/ED/EMC si zde mohou práci přečíst a následně zaslat předsedovi společnosti své preferenční body (3 body pro nejlepší práci, 2 body pro druhou nejlepší práci, 1 bod pro třetí nejlepší práci), a to nejpozději do 14. října 2023. Hodnocena by měla být původnost řešení, kvalita inženýrského zpracování a formální úprava práce
Autoři prací, které získají nejvíce preferenčních bodů, získají zdarma roční IEEE studentské členství (plus členství v dílčí společnost dle výběru) a finanční poukázku do obchodu Alza ve výši:

Diplomová práce:
1.místo: 4000 Kč
2.místo 3000 Kč
3.místo 2000 Kč

Bakalářská práce:
1.místo: 3000 Kč
2.místo 2000 Kč
3.místo 1000 Kč

Do 21. října 2023 budou všem účastníkům oznámeny výsledky soutěže e‑mailem a posléze vystaveny na internetových stránkách společnosti. Autorům vítězných prací budou následně předány ceny a diplomy na Semináři ”Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku” (cestovné hrazeno IEEE), který se bude konat 15. listopadu 2023 v Praze, viz http://mt.ces-csvts.cz/index.php .
Organizátor soutěže zveřejňuje přihlášená školní díla na internetových stránkách Společnosti MTT/AP/ED/EMC za účelem zpřístupnění hodnotitelům výlučně k provedení jejich hodnocení přidělením odpovídajícího počtu bodů. Nakládáním se školním dílem tímto způsobem nejsou dotčena majetková ani osobnostní autorská práva původců zveřejněných studentských prací. Společnost MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob do autorských práv vážících se ke zveřejněným školním dílům.
V případě nejasností mě prosím kontaktujte na hazdrap@fel.cvut.cz

Za MTT/AP/ED/EMC chapter Československé sekce IEEE doc. Ing. Pavel Hazdra, PhD.