Soutěž bakalářských a diplomových prací

z oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, antén a šíření, mikroelektroniky a elektromagnetické kompatibility 2023

Přihlášené diplomové práce:Ke stažení:
2. místo: Bc. Josef Dubas (Akadémia ozbrojených sil gen. Milana Rastislava Štefánika se sídlom v Liptovskom Mikuláši, Katedra elektroniky)Generovani signálov pomocou obvodu s priamou digitálnou syntézou frekvencie

Přihlášené bakalářské práce:Ke stažení:
1. místo: Patrik Böhm (ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole)Mikrovlnný dělič z vlnovodu integrovaného v substrátu
Matěj Trnka (ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření)Systém pro akustickou detekci a lokalizaci založený na dvou mikrofonech
2. místo: Roman Tyurin (ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole)Horn antenna enhanced by 3D printed dielectric rod
Luboš Vidiečan (Akadémia ozbrojených sil gen. Milana Rastislava Štefánika se sídlom v Liptovskom Mikuláši, Katedra elektroniky)Automatické meranie veličín VACH unipolárnych tranzistorov s využitím mikroprocesora
3. místo: Vojtěch Vosáhlo (ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra mikroelektroniky)Inteligentní brána pro IoT

Pravidla soutěže
Diplomová nebo bakalářská práce musí být úspěšně obhájena v akademickém roce 2022/2023 na libovolné české nebo slovenské univerzitě.
Práce (její textová část) musí být přihlášena nejpozději do 14. září 2023, a to formou jejího zaslání e-mailem na adresu p.hazdra@ieee.org ve formátu PDF a musí obsahovat kompletní zadání. Práci může do soutěže přihlásit pouze její autor, tj. student.
Přihlášené práce budou poté zveřejněny na internetových stránkách společnosti MTT/AP/ED/EMC, Československé sekce IEEE, https://www.ieee.cz/ . Členové společnosti MTT/AP/ED/EMC si zde mohou práci přečíst a následně zaslat předsedovi společnosti své preferenční body (3 body pro nejlepší práci, 2 body pro druhou nejlepší práci, 1 bod pro třetí nejlepší práci), a to nejpozději do 14. října 2023. Hodnocena by měla být původnost řešení, kvalita inženýrského zpracování a formální úprava práce
Autoři prací, které získají nejvíce preferenčních bodů, získají zdarma roční IEEE studentské členství (plus členství v dílčí společnost dle výběru) a finanční poukázku do obchodu Alza ve výši:

Diplomová práce:
1.místo: 4000 Kč
2.místo 3000 Kč
3.místo 2000 Kč

Bakalářská práce:
1.místo: 3000 Kč
2.místo 2000 Kč
3.místo 1000 Kč

Do 21. října 2023 budou všem účastníkům oznámeny výsledky soutěže e‑mailem a posléze vystaveny na internetových stránkách společnosti. Autorům vítězných prací budou následně předány ceny a diplomy na Semináři ”Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku” (cestovné hrazeno IEEE), který se bude konat 15. listopadu 2023 v Praze, viz http://mt.ces-csvts.cz/index.php .
Organizátor soutěže zveřejňuje přihlášená školní díla na internetových stránkách Společnosti MTT/AP/ED/EMC za účelem zpřístupnění hodnotitelům výlučně k provedení jejich hodnocení přidělením odpovídajícího počtu bodů. Nakládáním se školním dílem tímto způsobem nejsou dotčena majetková ani osobnostní autorská práva původců zveřejněných studentských prací. Společnost MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob do autorských práv vážících se ke zveřejněným školním dílům.
V případě nejasností mě prosím kontaktujte na hazdrap@fel.cvut.cz

Za MTT/AP/ED/EMC chapter Československé sekce IEEE doc. Ing. Pavel Hazdra, PhD.