Soutěž bakalářských a diplomových prací 2024

z oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, antén a šíření, mikroelektroniky a elektromagnetické kompatibility

Pravidla soutěže
Diplomová nebo bakalářská práce musí být úspěšně obhájena v akademickém roce 2023/2024 na libovolné české nebo slovenské univerzitě.
Práce (její textová část) musí být přihlášena nejpozději do 14. září 2024, a to formou jejího zaslání e-mailem na adresu p.hazdra@ieee.org ve formátu PDF a musí obsahovat kompletní zadání. Práci může do soutěže přihlásit pouze její autor, tj. student.
Přihlášené práce budou poté zveřejněny na internetových stránkách společnosti MTT/AP/ED/EMC, Československé sekce IEEE, https://www.ieee.cz/ . Členové společnosti MTT/AP/ED/EMC si zde mohou práci přečíst a následně zaslat předsedovi společnosti své preferenční body (3 body pro nejlepší práci, 2 body pro druhou nejlepší práci, 1 bod pro třetí nejlepší práci), a to nejpozději do 14. října 2024. Hodnocena by měla být původnost řešení, kvalita inženýrského zpracování a formální úprava práce
Autoři prací, které získají nejvíce preferenčních bodů, získají zdarma roční IEEE studentské členství (plus členství v dílčí společnost dle výběru) a finanční poukázku do obchodu Alza ve výši:

Diplomová práce:
1.místo: 4000 Kč
2.místo 3000 Kč
3.místo 2000 Kč

Bakalářská práce:
1.místo: 3000 Kč
2.místo 2000 Kč
3.místo 1000 Kč

Do 21. října 2024 budou všem účastníkům oznámeny výsledky soutěže e‑mailem a posléze vystaveny na internetových stránkách společnosti. Autorům vítězných prací budou následně předány ceny a diplomy na Semináři ”Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku” (cestovné hrazeno IEEE), případně zaslány poštou/elektronicky.
Organizátor soutěže zveřejňuje přihlášená školní díla na internetových stránkách Společnosti MTT/AP/ED/EMC za účelem zpřístupnění hodnotitelům výlučně k provedení jejich hodnocení přidělením odpovídajícího počtu bodů. Nakládáním se školním dílem tímto způsobem nejsou dotčena majetková ani osobnostní autorská práva původců zveřejněných studentských prací. Společnost MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob do autorských práv vážících se ke zveřejněným školním dílům.
V případě nejasností mě prosím kontaktujte na hazdrap@fel.cvut.cz